Тревен чим

Полагане на тревен чим

Полагането на тревния чим е по – бързият от двата метода при затревяването. Периода на поникване и сгъстяване на тревното семе е около 2-3 месеца. Ако желаете видът на вашата градина да се промени моментално, то полагането на тревен чим е единствения вариант. Преди да се поставят чимовете почвата трябва да се обработи – терена се заравнява и тори. След полагането се валира с валяци, за уплътняване на чимовете и обилно се полива, за да се предотврати изсъхването на ново положената трева. Първите няколко дена леко се забелязват местата, при които чимовете се свързват, но до 1-2 седмици тези едва забележими разлики изчезват.