ЦЕНИ

Ние знаем, че цената е важен параметър при някои от клиентите, но успоредно с това не може да се кажат точните цени предварително, тъй като много фактори влияят на ценообразуването. За цената можем да се договорим след като се запознаем с обекта и задачата.

Все пак за да се ориентирате Ви даваме приблизителни цени на услугите. Ръководството на Про Сървис България запазва правото си да променя тези цени, с оглед конкретната задача.

Comments are closed.