Профилактика

Профилактика на поливни системи и системи капково напояване

При сключване на договор екипът ни се задължава да посещава обекта 1 път месеченo. В случай, че се наложи да се смени някой от елементите на поливната система се заплаща за цената на съответната част и труда по неговата смяна.

                                             50 лв/месец.

Comments are closed.