Поддръжка

 Поддържане на зелени площ

  • Еднократно косене на тревен килим – 0.15  – 0.40лв/м2
  • Абонаментна поддръжка: включва косене 4 пъти месечно, торене, подрязване, настройка на поливните графици, както и пръскане срещу болести и вредители при необходимост .

Поддържане на декоративна растителност:

  • подрязване на короните на дърветата

20,00 – 60,00 лв/бр.

  • подрязване и оформяне на храсти:

Еднократно – 2.00 лв/м2 – 4.00 лв/м2

  • подрязване на живи плетове

2 лв/л.м. – 4лв/л.м.

(Цените са за абонаментна поддръжка за един месец.)

Екипът се задължава след приключване с работата по обекта да почисти, изнесе всички боклуци и да остави градината в приятен вид.

 

Comments are closed.