КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

Капковото напояване представлява система за подаване на филтрирана вода (и торове) върху или в почвата. Чрез капковото напояване постоянно се поддържа високо нивото на вода в почвата. Това постоянно ниво на влагата влияе благоприятно и на другите почвени фактори, от които зависи развитието на растенията.

800px-Drip_irrigation_system

При капковото напояване се скъсява вегетационният период на културите. Това се обяснява с факта, че растенията загубват енергия за „поискване” на вода, тъй като корените практически се намират винаги във влажна среда. При капковото напояване директните загуби от изпарение на вода са минимални. Няма движение на водни пари във въздуха, няма намокряне на листата на растенията, няма изпарение от почвената повърхност извън овлажнените петна. Овлажняването на ивицата около растенията води до значителни икономии на вода, не се създават условия за развитието на плевелите в сухите ивици и машините могат да преминават по тези ивици безпрепятствено.Като се намалява до минимум овлажняването на почвената повърхност и на листата на растенията, при това напояване се ограничава и развитието на много болести и неприятели. Освен това нараства ефективността от разпръскването на инсектициди, хербициди и др. Поради по-благоприятния водно-въздушен и хранителен режим, които се поддържат в активната коренова зона на растенията, при капковото напояване се получават по-високи и по-качествени добиви. При зеленчуковите култури добивите се увеличават от 50 до 100%, при овощните— от 25 до 65%, при лозята — от 30 до 40% в сравнение с останалите начини на напояване. Капковото напояване може да се осъществи по всяко време на денонощието независимо от силата и посоката на вятъра.Наклонът на терена също не пречи на неговото осъществяване. При пълна автоматизация при това напояване има възможност за програмно управление на водния и хранителния режим на растенията.Капковото напояване изисква сравнително ниско налягане. От всичко това се намалява размерът на тръбите и необходимата енергия. При култури с голямо разстояние между растенията (овощни дървета) стойността на правилно проектираната система за капково напояване е по-ниска в сравнение с останалите стационарни напоителни системи.

За да се изгради една ефективна поливна система е нужно направата на проект от изпълнителя ,като по този начин ще се осигури нормално и безпроблемно функциониране на съоръжението.

big_55733b550230a60c03c493bec7101961

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Всяка поливна система се състои от :

ВОДОИЗТОЧНИК – река ,язовир кладенец

ПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ – изборът на вашата помпа е от първостепенно значение за правилното функциониране на поливната система, за целта могат да се използват както горивни (бензинови, дизелови) така и електрически помпи съобразени с дебита и работното налягане на вашата поливна система.

ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА -съществуват няколко вида филтри (мрежести ,дискови, хидроциклонни, пясъчни и др.) като за целта изпълнителя избира най-подходящите филтри за Вашата поливна система.

ТРЪБОПРОВОД- за целта се използва LDPE тръба съобразена с нуждите на поливната система.

ВОДОВЗЕМКИ (стартери) -използват се няколко вида водовземки (стартери),със и без кран като изборът се прави в зависимост от нуждите на полето.Като размери водовземките варират Ф16,Ф17,Ф20,Ф22.

КАПКОВ МАРКУЧ – капковият маркуч се избира спрямо полето и културата която ще се отглежда,дължината на реда, както и възможностите на водоизтояника.

128347345352046

big_1d9dbc7263e630de653704aa680b0065

Има два вида капков маркуч :

  • плосък (тънкостенен Ф17,Ф22 ) , с дебелина на стените -6,8,10,12,18 mils, и разстояние между капкообразователите от 15,20,30,40,50,60 см. с изтичане на капкообразовател от 1.2 л/ч. и 2 л/ч.
  • дебелостенен капков маркуч – използва се за трайни насаждения (лозя,овощни градини,ягоди,билкови насаждения,оранжерии и др.) в зависимост от нуждите маркуча се предлага в два размера Ф16 и Ф20 с разстояние между капкообразователи от 30,33,40,50,60,75,80,100 см. и изтичане от капкообразовател от 2л/ч. и 4 л/ч.

Предимства на капковото напояване :

  • Подаването на торовете се извършва едновременно с водата, което позволява да се осигури оптимален хранителен режим.Това води до намаляване разходите за труд и количеството на необходимите торове с около 50%.
  • Постига се максимална равномерност при разпределението на водата в поливания масив. По този начин се уеднаквява развитието на културата в целия блок.
  • Ограниченото навлажняване на почвената повърхност не създава пречки за работата на селскостопанските машини.
  • Малките водни количества и липсата на повърхностен отток не създават опасност от ерозия на почвата. Поради тази причина, капковото напояване е много подходящо за стръмни терени, при които другите начини на напояване не са толкова ефективни.
  • Малкото водно количество, необходимо за инсталацията за капково напояване позволява използването на ограничени водоизточници (сондажни кладенци)
  • Не се налага основно подравняване на почвената повърхност
  • Развитието на плевелната растителност е силно ограничено.

 

Comments are closed.