Изграждане на поливна система

Преди да се пристъпи към същинското изграждане на системата, трябва да се направи проект. За съжаление не може да се определи точна цена предварително, понеже изпълнението на задачата, дължината на маркучите, броя на пръскачките и други специфични части зависят от големината на обекта,неговата конфигурация, вид водоизточник, присъствието на пътеки, мебели или друга растителност. За точна цена се свържете с нас. Екип ще дойде , за да огледа мястото и ще направи проект, който с точност ще каже цената на услугата.

Comments are closed.