ЦЕНИ

Ние знаем, че цената е важен параметър при някои от клиентите, но успоредно с това не може да се кажат точните цени предварително, тъй като много фактори влияят на ценообразуването. За цената можем да се договорим след като се запознаем с обекта и задачата.

Все пак за Ваше улеснение и за да се ориентирате са дадени приблизителни цени на услугите. Ръководството на Про Сървис България запазва правото си да променя тези цени, с оглед конкретната задача. Цената НЕ МОЖЕ да се промени след сключване на договор.

    Comments are closed.